Consum excesiv de crupe, paste făinoase și ulei de floarea soarelui în grădinițele din RM

Consum excesiv de crupe, paste făinoase și ulei de floarea soarelui în grădinițele din RM

Creșele și grădinițele din țară vor activa în baza unor reguli noi. Ministerul Sănătății a finalizat elaborarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie și îl va trimite spre aprobare Guvernului în următoarele zile. Actul normativ are ca scop crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ și va contribui la fortificarea stării de sănătate şi formarea fiecărui copil, potrivit Ministerului Sănătății.

În perioada anilor 2009-2011, morbiditatea în rândul copiilor din instituţiile de educație timpurie a crescut de la 780,4 până la 874,9 cazuri la 1000 copii.

În structura morbidităţii generale a preşcolarilor pe primul loc se plasează bolile sistemului respirator, după care urmează bolile aparatului digestiv, pe locul trei se poziționează bolile sângelui şi sistemului hematopoetic și pe locul patru - bolile infecţioase.

Unul din factorii care influențează creşterea îmbolnăvirilor îl constituie alimentaţia insuficientă a copiilor din ultimii ani. Astfel, specialiștii în sănătatea publică au atestat un consum excesiv de crupe, paste făinoase și ulei de floarea soarelui. Aceşti copii n-au primit conform normelor naturale 34% carne, 43% peşte, 24% ouă, 38% lapte şi produse lactate.

Totodată, din dotarea cantinelor lipsesc utilajul tehnologic necesar, frigiderele, inventarul de tranşare, vesela, etc. Actualmente 23,3% instituții de educație timpurie nu dispun de apeduct, 26,8% – nu dispun de WC în interiorul încăperilor. O treime din mobilier nu corespunde taliei copiilor, fapt ce duce la apariţia dereglărilor ţinutei. De asemenea, experții au constatat un grad insuficient al nivelului de iluminare artificială şi un microclimat nesatisfăcător.

Regulamentul stabileşte norme sanitare unice privind amplasarea instituţiilor de educație timpurie, a clădirii şi încăperilor de bază, organizarea alimentaţiei, amenajarea sanitaro – tehnică a încăperilor, întreţinerea teritoriului şi a încăperilor, regimul de activitate a copiilor, organizarea asistenţei medicale.

Documentul mai prevede reguli sanitare specifice pentru educarea şi întreţinerea copiilor cu dizabilităţi locomotorii, auditive, etc. Aceștia vor beneficia de educație inclusivă. Crearea condiţiilor speciale de instruire va spori calitatea educaţiei și va da posibilitate copilului de a se integra în societate.

Foto: observator.ro

Adaugă comentariu

Închide