10 sfaturi importante pentru moldovenii căsătoriţi cu cetăţeni străini

10 sfaturi importante pentru moldovenii căsătoriţi cu cetăţeni străini

Zilele trecute am aflat istoria mariajului unei moldovence cu un cetăţean francez, care după divorţ a fost nevoită să plece din ţară. Partea cea mai proastă este faptul că mama a revenit în Moldova fără cei doi copii, care au rămas în custodia tatălui, iar între timp, acesta din urmă s-a recăsătorit cu un bărbat. Istoria, ai căror alte detalii nu le oferim, ne-a părut destul de delicată și de interes pentru alți cetățeni moldoveni, mai ales că în situaţia ei poate ajunge oricare alt conaţional ce s-a căsătorit cu un cetăţean străin, şi care nu a ţinut cont de unele aspecte legislative. Am contactat-o pe Corina Digore,  avocată la Casa de Avocatură Digore, care a venit cu zece sfaturi pentru moldovenii căsătoriți cu cetăţeni străini:   

1. Contractul matrimonial nu este obligatoriu, dar este „salvator” în caz de divorţ. În ţările europene, sentinţa finală de divorţ poate dura până la cinci ani. În acest caz cuplul este scutit de cheltuieli judiciare privind partajarea averii, onorarea avocatului, stres, termen lung de judecare a cauzei etc.

2. Contractul matrimonial şi procesul încheierii sale nu reprezintă un indiciu al neîncrederii soţilor unul faţă de celălalt. Dimpotrivă, întocmit într-un mod profesional, acesta contribuie la durabilitatea căsniciei pentru că înlătură prima cauză a divorţurilor: certurile privind veniturile fiecăruia dintre soţi, cheltuielile căsniciei şi apartenenţa bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. Totuşi, în acest contract pot fi prevăzute și anumite sancţiuni pentru soțul culpabil de desfacerea căsătoriei, spre exemplu cazul de infidelitate.

3. În contractul matrimonial nu pot fi stipulate drepturile şi obligaţiile părinteşti, deoarece acestea sunt reglementate de normele imperative ale legii.

4. Certificatul de căsătoriei poate fi transcris de către autorităţile Republicii Moldova şi recunoscut în ţările europene.

5. În caz de divorţ, părinţii pot încheia un alt contract privind drepturile şi obligaţiile lor părinteşti faţă de copiii minori, în care să fie stipulat: stabilirea domiciliului cu unul dintre părinţi; dreptul de vizită; plata pensiei alimentare pentru întreţinerea copilului minor. La dorinţă, toate aceste puncte pot fi prevăzute în contracte separate.

6. În caz de litigiu, cea care va hotărî programul de vizite, domiciliul copilului, dar şi alte drepturi ce ţin de custodie, pornind de la interesul superior al copilului, va fi instanţa de judecată

7. În cazul când părinții locuiesc separat, domiciliul copilului minor se poate determina prin acordul comun al părinților. Dacă un asemenea acord lipsește, domiciliul minorilor se stabilește de către instanța de judecată. În acest caz, instanța judecătorească va lua în considerare atașamentul copilului față de fiecare dintre părinți, față de frați și surori, calitățile morale ale părinților, posibilitățile lor de a crea condiții adecvate pentru educația și dezvoltarea copilului.

8. Perfectarea actelor copiilor născuţi în străinătate se face în două etape.

Etapa 1: transcrierea certificatului de naștere străin în certificat de naștere moldovenesc.

Pentru realizarea acestei acțiuni este nevoie de:

- certificat de naștere multilingv emis de instituția străină pe numele copilului nou-născut, conform Convenției de la Viena din 1976 (menționată pe versul certificatului);

- copia buletinelor/actelor de identitate ale părinților și ale copilului;

- copia certificatelor de naștere a părinților și, după caz, copia certificatului de căsătorie.

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de până la 45 de zile. Acest serviciu este gratuit. Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

Etapa 2: După ce va fi transcris certificatul de naștere, părintele este în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezinte următoarele acte:

- certificat de naștere moldovenesc al copilului (cel transcris);

- grupa sangvină a copilului;

- certificat de căsătorie a părinților, dacă există;

- un act de identitate valabil al părintelui.

Prezența copilului la etapa 2 este obligatorie.

9. Este foarte important ca aceste acte să fie perfectate în timpul mariajului. Dacă pe parcursul căsătoriei este suficientă prezenţa doar unuia dintre părinţi, în caz de divorţ, toate actele vor trebui perfectate cu acordul fostului soţ.

10. Divorţul nu poate împiedica celălalt părinte să îşi vadă copilul, numai dacă acesta nu a fost decăzut din drepturi pe motiv că nu şi-a îndeplinit obligaţiunile sau a făcut abuz de drepturile lui părinteşti (s-a comportat cu cruzime faţă de copil, a aplicat violenţa fizică sau psihică, a atentat la inviolabilitatea sexuală a copilului, a avut un comportament amoral, care a influenţat negativ asupra copilului, suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie, a săvârşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului etc.). 

Foto: seattleglobalist.com, img.spynews.ro 

Adaugă comentariu

Închide