Spectacolele cu delfini ar putea fi interzise la Chișinău

Spectacolele cu delfini ar putea fi interzise la Chișinău

Ministerul Mediului a inițiat modificarea legislației de mediu, astfel încât, activitatea delfinariilor să fie posibilă doar în cazul în care au asigurată apă de mare, păstrând astfel un mediu habitual pentru mamiferele marine. 


Aceste prevederi sunt valabile în întreaga Europă, astfel toate delfinariile, indiferent că sunt în orașe de pe malul mării/oceanului sau în centrul bătrânului continent, folosesc doar apă de mare.
În aceste condiții speranța de viață a delfinilor crește de câteva ori, or cei care sunt ținuți în delfinarii cu apă „de la robinet”(precum sunt cei de la Chișinău) supraviețuiesc foarte puțin, fiind înlocuiți tehnic și fără sentimentalism, odată la doi-trei ani.

”Vom depune toate eforturile pentru înbunătăţirea cadrului legal  în domeniul protecţiei animalelor sălbatice, întreţinute în captivitate, prin racordarea la cerinţele Directivelor Uniunii Europene şi a tratatelor internaţionale din domeniul vizat, la care Republica Moldova este parte” a menționat ministrul mediului Valeriu Munteanu.

Este de menţionat că, în ultimii ani, la nivel mondial, se acordă o deosebită atenţie protecţie vieţii animalelor în cazul întreţinerii acestora în grădini zoologice, acvatorii, delfinarii şi alte aglomeraţii artificiale. Se consideră că, din lipsa condiţiilor apropiate celor naturale, aceste animale au o durată a vieţii mult mai scăzută şi suferă de diverse maladii.


Astfel, mai multe state au stabilit unele măsuri speciale pentru întreţinerea animalelor în condiţii de captivitate, în special a animalelor maritime din familia Cetacee (delfini, balenele, foci etc.). Conform datelor Uniunii Europene, populația de delfini din Marea Neagră a scăzut de la 2,5 milioane de exemplare, în urmă cu 70 de ani, la doar câteva zeci de mii, în prezent.
Totodată, mai multe asociaţii obşteşti de mediu la nivel mondial, precum şi din Republica Moldova au făcut mai multe apele către Guvernele statelor, în special Europene, pentru a nu admite întreţinerea mamiferelor maritime, în condiţii de captivitate, care pot ameninţa viaţa sau sănătatea acestora. În cazul dat unele state, precum Ucraina, Ungaria şi Mexic  au elaborat amendamente în legislaţia ce ţine de protecţia animalelor.


Reieşind din aspectul internaţional de protecţie a animalelor maritime, prezentul proiect de lege are drept scop reglementarea activităţilor sanitar-veterinare, în privinţa autorizării activităţilor de funcţionare a unor aglomeraţii de animale. Se propun modificări în articolul 8, care stipulează cerinţele privind autorizarea sanitar-veterinară a  obiectivelor agenţilor economici.  Astfel prin completarea Articolul 18 cu alineatul (3)1, se stabilesc competenţe noi pentru  autoritatea sanitar-veterinară, privind autorizarea  funcţionării Delfinariilor, numai în cazul cînd aceste aglomeraţii pentru animale îndeplinesc cerinţele de asigurate cu apă de mare naturală, sau sunt dotate cu instalaţiile adecvate pentru,  prepararea  în mod artificial a apei, conforme cu parametrii de calitate, pentru asigurarea întreţinerii animalelor  în captivitate.

Sursa: mediu.gov.md

Foto: slides-only.de

Adaugă comentariu