Condițiile în care un emigrant moldovean poate adopta copii din Moldova

Condițiile în care un emigrant moldovean poate adopta copii din Moldova

Cetățenii moldoveni care au emigrat, dar doresc să adopte un copil din Moldova, trebuie să îndeplinească anumite condiții. La sesizarea unei cititoare, care dorește să adopte un copilaș, am decis să aflăm care sunt condițiile date.


În context, l-am contactat pe Gheorghe Trofin, șef Secție politici familiale și asistență socială pentru copii din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Acesta ne-a comunicat că cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate care doresc să adopte un copil domiciliat în Republica Moldova pot depune cererea de adopţie conform procedurii de adopţie internaţională sau conform procedurii de adopţie naţională, anexând la cererea de adopţie, prezentată autorităţii teritoriale actele eliberate de către autorităţile/instituţiile competente din statul primitor, în cazul în care legislaţia statului primitor prevede posibilitatea recunoaşterii hotărîrilor de încuviinţare a adopţiei naţionale pronunţate de judecătoriile din Republica Moldova. 

Pentru a adopta prin procedură națională, persoana (cetățean al Republicii Moldova) trebuie să se adreseze autorității centrale în domeniul adopției din statul în care își are reședința la moment pentru a primi un act confirmator că copilul care urmează să fie adoptat din Republica Moldova  este sau va fi autorizat să intre şi să locuiască permanent pe teritoriul statului dat.

După ce obține actul menționat mai sus, depune cererea de adopție la autoritatea tutelară la care a avut domiciliul în Republica Moldova, anexînd  actele eliberate de către autorităţile/instituţiile competente din statul primitor.

După depunerea cererii, autoritatea teritorială de la domiciliul adoptatorului evaluează corespunderea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale adoptatorului necesităţilor de dezvoltare a copilului, conform unui regulament aprobat de autoritatea centrală, întocmind un raport de evaluare. În baza rezultatelor evaluării, autoritatea teritorială emite o decizie privind eliberarea sau refuzul eliberării atestatului de adoptator. În cazul eliberării atestatului, autoritatea teritorială decide luarea la evidenţă a adoptatorului. Atestatul de adoptator se eliberează în termen de o lună de la data depunerii cererii de adopţie. În cazul necesităţii unei evaluări suplimentare, acest termen poate fi prelungit, ca excepţie, până la 3 luni. Atestatul de adoptator este valabil pentru o perioadă de un an. Autoritatea teritorială prelungeşte valabilitatea atestatului în urma unei solicitări de reînnoire din partea adoptatorului, reevaluînd garanţiile morale şi condiţiile materiale ale acestuia.

Gheorghe Trofin ne-a oferit și datele privind adopția din ultimii 5 ani. Astfel, în 2011 au fost adoptați 78 de copii în țară și 23 peste hotare; în 2012 – 57 în țară și niciunul peste hotare; în 2013, de către cetățenii din țară au fost adoptați 100 copii, iar peste hotare – 4 micuți. În 2014 au fost adoptați 104 copilași în țară și 17 peste hotare; în 2015 au fost 88 versus 10, iar în 2016 – 93 versus 11.

 

Foto: reference.com

Adaugă comentariu