Copiii de alte etnii din Republica Moldova vor învăța limba română la grădiniță

Copiii de alte etnii din Republica Moldova vor învăța limba română la grădiniță

Ministerul Educației a inițiat un grup de lucru care va elabora curriculumul la limba română în instituţiile preșcolare cu program în limbile minorităţilor naţionale, potrivit edu.gov.md.


În context, reprezentantul Ministerului Educației Angela Popovici a menționat că studierea limbii române la etapa preșcolară le va oferi copiilor, vorbitori de alte limbi, oportunitatea să-şi continue studiile în limba de stat şi, ulterior, să se integreze profesional: ”De cele mai multe ori minoritățile naționale susțin că nu vorbesc româna, deoarece nu le-a fost predată corespunzător sau pentru că nu li s-a oferit posibilitatea să o învețe. Includerea unui studiu oral obligatoriu în grupele medie, mare şi pregătitoare din instituţiile de educație timpurie ar facilita însuşirea limbii române de către aceștia.”


Alexandra Bibicu, membru al grupului de lucru,  dr. conf., prorector al Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, a subliniat că în unele grădinițe se utilizează deja anumite practici pentru a-i ajuta pe copiii de alte etnii să însușească limba română, însă acest proces este sporadic.


Prima versiune a documentului se preconizează să fie supusă dezbaterilor publice în luna decembrie curent.
La momentul actual în Republica Moldova activează 210 grădiniţe cu un contingent de circa 26543 de copii nevorbitori de limba română, ceea ce constituie 17,7% din numărul total de copiii care frecventează instituțiile de educație timpurie. Doar 30%  dintre cei 26543 de copii beneficiază de activităţi în limba română, iar ceilalţi încep studierea limbii române din clasa I.

Foto: opiniatimisoarei.ro

Adaugă comentariu