Nou Regulament sanitar pentru instituţiile de învăţământ preşcolar

Nou Regulament sanitar pentru instituţiile de învăţământ preşcolar

Autoritățile se pregătesc să adopte un Regulament sanitar pentru instituţiile de învăţământ preşcolar. Acesta a fost pregătit de Ministerul Sănătății și va fi dezbătut la una din ședințele viitoare ale Guvernului.

Miniștrii vor aproba normele sanitare privind amplasarea instituţiilor preşcolare, amenajarea încăperilor, întreţinerea teritoriului, organizarea alimentaţiei, regimul de activitate a copiilor și organizarea asistenţei medicale.

Potrivit regulamentului, instituţiile preşcolare se vor amplasa în interiorul cartierelor locative, în afara zonelor de protecţie sanitară a întreprinderilor, construcţiilor sau altor obiective şi surse poluante şi la o distanţă ce asigură respectarea nivelurilor maximal admisibile de poluare atmosferică fonică respectând normativele de insolaţie şi iluminat natural al încăperilor şi terenurilor de joacă.

Pe teritoriul instituţiei preşcolare pentru copii cu dereglări ale aparatului locomotor cărările şi trotuarele nu vor avea o pantă mai mare de 5 grade, cu lăţimea cărării şi trotuarului nu mai puţin de 1,6m. La cotituri şi la fiecare 6 m trebuie să fie amenajate zone de repaus..

Numărul copiilor din grupe se va determina reieşind din suprafaţa destinată sălii pentru joc şi masă. În grupele cu micuți ce au vârsta de până la trei ani se va planifica nu mai puţin de 2,5m2 pentru un copil. Pentru grupele de vârstă de la trei la șapte ani, spațiul va fi nu mai nu mai mic de 2m2 pentru un copil. Pentru instituţiile preşcolare unde sala de grupă pentru joc şi masă este comasată cu dormitorul, suprafaţa pentru un copil se măreşte cu un metru pătrat pentru toate grupele de vârstă. 

În ceea ce priveşte alimentaţia copiilor, aceasta trebuie să fie calitativă, variată după compoziţia produselor alimentare şi să satisfacă în întregime cu substanţe nutritive necesităţile organismului în creştere. Alimentaţia copiilor se efectuează în corespundere cu meniul întocmit pe 10 zile şi aprobat de conducerea instituţiilor preşcolare, în care se indică componenţa produselor, valoarea calorică a bucatelor, conţinutul şi corelaţia proteinelor, lipidelor şi glucidelor .

Ministerul Sănătății punctează în document că autorităţile administraţiei publice locale vor aloca surse băneşti pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor instructiv-educative, asigurarea unei alimentaţii sigure şi sănătoase şi a unei asistenţe medicale de calitate copiilor aflați în grădinițe. 

Regulamentul mai conţine şi următoarele capitole:Dotarea şi întreţinerea încăperilor, Iluminarea naturală şi artificială, Încălzirea şi ventilaţia, Aprovizionarea cu apă şi sanitaţie etc, şi îl puteţi citi AICI.

Foto: primaria-voluntari.ro

 

 

Adaugă comentariu