A fost majorată vârsta la achitarea indemnizaţiei pentru îngrijirea copiilor bolnavi

A fost majorată vârsta la achitarea indemnizaţiei pentru îngrijirea copiilor bolnavi

Din 15 aprilie, curent, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului grav bolnav se achită până la vârsta de 18 ani.

După publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 100-105 din 15.04.2016, au intrat în vigoare ultimele modificări operate în art. 19 al Legii nr. 289-XV din 22.07.2004. Noua redacţie a documentului presupune majorarea vârstei până la care se vor achita indemnizaţii pentru îngrijirea copiilor bolnavi.

Astfel, în cazul copilului care suferă de o maladie oncologică şi al copilului cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă în baza certificatului de concediu medical până la împlinirea vârstei de 18 ani. Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale a fost modificată anterior la 1 aprilie 2014, iar concediul medical respectiv se acorda doar până la împlinirea vârstei de 16 ani.

Dreptul la indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă, opţional, unuia dintre părinţi: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tata, din motive întemeiate (tratament îndelungat al unei boli grave sau al consecinţelor traumei, spitalizare, absenţă temporară de la locul permanent de trai, decădere din drepturile părinteşti etc. – caz confirmat documentar), nu pot îngriji copilul bolnav, indemnizaţia se acordă altor persoane asigurate, opţional: tutorelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii.

Foto: bk.h-cdn.co

Adaugă comentariu

Închide