Lucruri pe care nu le știai despre femeile din Moldova

Lucruri pe care nu le știai despre femeile din Moldova

Biroul Național de Statistică a realizat recent un portret statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Am selectat câteva date, care creionează, conform statisticilor, portretul femeii de astăzi, din ţara noastră. 

Femeile sunt preponderente în numărul populației.  Din numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015 (3555,2 mii persoane), 51,9% constituie femeile, iar 48,1% respectiv bărbaţii. Asta, deşi, bărbaţii predomină în grupele de vîrstă 0-15 ani şi a populaţiei în vârstă aptă de muncă; mai târziu, raportul se schimbă. 

Speranța de viață la femei este mai mare decât la bărbați. Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii în medie cu 7,9 ani, speranţa de viaţă la naştere fiind de 75,4 pentru femei şi 67,5 în cazul bărbaţilor. 

Femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbații. Vârsta medie a femeii la prima căsătorie este de 24 ani, iar la bărbaţi de 26 ani.

Rata de ocupare în rândul femeilor este mai mică decât cea a bărbaţilor. Rata de ocupare în rândul femeilor înregistrează valori inferioare (37,4%) în comparaţie cu bărbaţii (42,1%), dar cifrele diferă şi depind de mai mulţi factori, inclusiv dacă femeile au sau nu copii sub 16 ani.

Femeile au un nivel de instruire mai mare decât al bărbaţilor. Femeile în vârstă de 25-64 ani au un nivel de instruire mai mare comparativ cu cel al bărbaţilor. Cel mai mare decalaj este înregistrat pentru nivelul superior, 22,3% din femei deţin acest nivel comparativ cu 17,1% dintre bărbaţi. La nivelul învăţămîntului superior alegerea unor specialităţi se realizează, la fel, în funcţie stereotipurile existente privind profesii „mai potrivite” femeilor sau bărbaţilor.

Femeile câştigă mai puţin decât bărbaţii. Femeile câştigă în medie cu 12,4% mai puţin faţă de bărbaţi. Exprimată în valoare numerică, discrepanţa a constituit în medie peste 543 lei. Nivelul de remunerare al femeilor este mai mic decât al bărbaţilor în majoritatea activităţilor economice, discrepanţa fiind de la 1,5% în transport și depozitare până la 27,6% în activităţi financiare și de asigurări. Excepţie sunt activitățile de servicii administrative și activități de servicii suport, unde salariul mediu lunar înregistrat la femei depăşeşte salariul bărbaţilor cu 20,8%. 

 

Şi Platforma pentru Egalitate și Gen din Republica Moldova a prezentat recent câteva informații despre femeile din țară, în baza statisticilor. Rezultatele studiului nu sunt tocmai îmbucurătoare. 

Foto: enpi-info.eu, facebook

Adaugă comentariu