Află care sunt modificările la Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I

Află care sunt modificările la Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I

În urma ședinței Colegiului Ministerului Educaţiei, au fost aprobate modificări și completări la Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, anul de studii 2016-2017.

  • În pct.10 al Metodologiei, la lista actelor ce urmează a fi prezentate de către părintele/reprezentantul legal pentru a înscrie copilul în clasa I, a fost adăugat Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare).
  • În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar, nu au frecventat grupa pregătitoare și ai căror părinți solicită înmatricularea în clasa I, evaluarea maturității școlare se va realiza obligatoriu în prezența părinților, prin aplicarea metodelor și tehnicilor relevante și optime pentru fiecare copil, iar aprecierea gradului de maturitate școlară se va face în raport cu standardele de învățare și dezvoltare a copiilor și cu instrumentul de monitorizare a pregătirii copilului pentru școală.
  • Totodată, acum, comisiile de școlarizare vor identifica copiii cu cerințe educaționale speciale, și întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului copiilor cu dizabilități locomotorii; asigurarea condițiilor de învățare pentru copii cu deficiențe senzoriale; asigurarea condițiilor de învățare pentru copiii cu dizabilități severe multiple și a condițiilor optime pentru alte categorii de copii care au cerințe educaționale speciale.

Citește și:

Vezi la ce dată încep înscrierile în clasa I

Sursa: edu.gov.md

Foto: libertatea.ro

Adaugă comentariu