În primele trei luni ale anului 2019 au fost acordate peste 6000 de indemnizații majorate la nașterea copilului

În primele trei luni ale anului 2019 au fost acordate peste 6000 de indemnizații majorate la nașterea copilului

La 15 mai în întreaga lume este marcată Ziua Internațională a Familiei, pentru a sublinia importanța familiei și de a promova valorile familiei ca egalitatea, împărţirea responsabilităţilor, dragostea, respectul, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor şi persoanelor în etate. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale acordă o atenţie sporită dezvoltării politicilor şi mecanismelor de protecție a drepturilor copilului și a familiilor cu copii prin promovarea natalităţii, protecţiei copiilor, femeilor şi a celor vârstnici, a drepturilor şi intereselor tinerilor, precum şi identificării soluţiilor pentru a maximiza beneficiile migraţiei şi a minimaliza, totodată, consecinţele negative ale acesteia asupra familiilor.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2019 a fost majorat cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului atât pentru primul copil, cât şi pentru copilul următor, care la moment constituie 6303 lei. În primul trimestru al acestui an au fost acordate deja 6259 de indemnizații.

De asemenea, a fost majorată indemnizația lunară pentru îngrijirea/creșterea copilului până la vârsta de 2-3 ani de la 540 la 640 de lei și indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină de la 270 la 320 de lei.

La fel, au fost majorate alocațiile pentru copii plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă, case de copii de tip familial, tutelă/curatelă.

O prioritate pentru Minister este asigurarea concilierii vieții de familie cu cea profesională. În acest sens, a fost aprobat concediul paternal, care se acordă în primele 56 de zile de la nașterea copilului. În anul 2018, 2887 de tați și-au luat concediu paternal, iar mărimea medie a indemnizației acordate este de 4392 de lei.

În scopul susținerii familiilor la nașterea copilului, a fost lansat programul „O nouă viață”, circa 13000 de cutii cu bunuri pentru nou-născuţi au fost acordate în 5 luni de la lansarea proiectului.

Familiile social vulnerabile sunt sprijinite prin intermediul programului de „Ajutor social”, doar în anul 2018, circa 82000 de familii au beneficiat de cel puțin o plată de ajutor social, suma medie fiind 847 de lei și 198000 familii au beneficiat de cel puțin o plată de ajutor social pentru perioada rece a anului, în sumă de 350 de lei. Totodată, alocațiile persoanelor cu necesități speciale au fost majorate cu 20%, 10% și 5 %.

Pentru conștientizarea rolului familiei în societate, în această săptămână, vor avea loc un șir de evenimente în toată țara,  precum: conferințe, flashmob-uri, mese rotunde, lecții publice, dezbateri, concursuri, etc.

Adaugă comentariu