Odoraș.

Odoraș.

Sensimyl

Care sunt condiţiile de acordare a indemnizaţiei unice la naşterea copilului

Care sunt condiţiile de acordare a indemnizaţiei unice la naşterea copilului

Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor. Aceasta se acordă mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului. Indemnizația se stabilește cu condiţia că micuțul a fost înregistrat la oficiul stării civile și dacă a fost solicitată cel târziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului.

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md).

Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2017, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naştere în cuantum de 5300 lei pentru fiecare copil, născut viu.

 Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială:

    a) actul de identitate al mamei (în original şi copie);

     b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie);

  Persoana neîncadrată în câmpul muncii mai depune: 

     c) documente prin care se confirmă, că mama nu este încadrată în câmpul muncii (carnetul de muncă (în original şi în copie), certificatul de la instituţia de învăţământ, certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă - după caz);

     d) în cazul în care solicitanta(ul) nu poate confirma documentar angajarea în câmpul muncii, se anexează o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajată în câmpul muncii.

Persoana încadrată în câmpul muncii mai depune:

    e) carnetul de muncă (în original şi copie) sau certificatul ce confirmă încadrarea în câmpul muncii;

    f) alte acte, după caz.

Termen de depunere/examinare a cererii:

Termenul de adresare pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului este 12 luni de la data naşterii.

Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional.

Plata indemnizaţiei se efectuează prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. În cazul nesolicitării sumelor indemnizaţiilor de către beneficiar pe parcursul a 3 luni consecutive, ÎS „Poşta Moldovei" le restituie lunar pe contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Plata indemnizaţiilor neachitate pe o perioadă de 3 luni consecutive şi rambursate pe contul Casei Naţionale de Asigurare Sociale se reia în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării. 

 

Foto simbol: attachu.org

Share:

Articole recomandate