Modificări la stabilirea indemnizației pentru îngrijirea copilului

Modificări la stabilirea indemnizației pentru îngrijirea copilului

De astăzi, intră în vigoare mai multe modificări la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii și Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, scrie Bizlaw.

Astfel, conform modificărilor operate, venitul asigurat pentru lunile incluse la determinarea bazei de calcul a indemnizației lunare pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare, prognozate pe economie pentru anul respectiv, înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. Dacă în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează ținând cont de numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.

Exemplu: Dacă în acest an salariul mediu pe economie este 5300 de lei, venitul maxim lunar din care este calculată indemnizația pentru îngrijirea copilului nu poate depăși 26500 de lei.

Tot de astăzi indemnizațiile paternale vor putea fi solicitate online. Conform modificărilor operate la Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizației paternale, depunerea cererii va fi posibilă în regim online, prin accesarea serviciului ”e–Cerere Indemnizaţii familiilor cu copii”. Serviciul este disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor electronice (www.servicii.gov.md) sau pagina–web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md).

 

Foto simbol: detkityumen.ru

Adaugă comentariu