Odoraș.

Odoraș.

Sensimyl

Tot ce trebuie să știi despre indemnizații, concediu de maternitate și de îngrijire a copilului

Tot ce trebuie să știi despre indemnizații, concediu de maternitate și de îngrijire a copilului

Femeile însărcinate, dar și mămicile, au o mulțime de întrebări referitoare la indemnizațiile de care pot beneficia. În cele ce urmează îți oferim cele mai utile informații despre indemnizații și concediile oferite mamelor și gravidelor.

Indemnizația de maternitate: Asiguratele şi soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi ce s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de îndemnizaţie de maternitate. Femeile asigurate au dreptul la îndemnizaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare.

Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la îndemnizaţie de maternitate în cazul în care soţul confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat. Pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a desfăşurat activitate de muncă, se plăteşte salariul, dar nu îndemnizaţia. 

Cum se calculează indemnizația de maternitate? Venitul mediu realizat în ultimele 12 luni premergătoare lunii ieșirii în concediul de maternitate. Baza respectivă de calcul se folosește pentru a calcula indemnizația de maternitate pentru 126 de zile de concediu medical. Conform calculelor făcute cu specialistul de la CNAS o femeie a cărui salariu mediu este de 4000 de lei, ar trebui să primească o indemnizație de maternitate în jur de 16.400 de lei.

Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte: pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor; mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului; cu condiţia că a fost înregistrat la oficiul stării civile; cu condiţia că a fost solicitată cel târziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului;

Pentru copiii născuţi în anul 2016, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de: 3100 lei pentru primul copil și de 3400 lei pentru fiecare copil următor. În 2016 indemnizația a fost majorată și constituie suma de 5300 de lei. Mai multe detalii vedeți AICI.

Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului persoanelor neasigurate

Persoanele neasigurate au dreptul la indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani. Persoanele neasigurate în cazul în care nu beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani, se stabileşte de la data naşterii copilului, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei.

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani constituie 540 de lei.

Indemnizația lunară pentru creșterea copilului persoanelor asigurate

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani se acordă numai persoanelor asigurate. De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, ca persoană asigurată mai poate beneficia, la cerere opţional: tatăl, bunelul, bunica sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, dacă îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului necesar de cotizare şi se află în concediu pentru îngrijirea copilului. Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani se stabileşte de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului.

Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie 30% din venitul mediu lunar realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale, conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, dar nu mai puţin de 540 de lei. Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, luni luate în calcul.

Concediul paternal

La nașterea copilului, pentru a asigura participarea taților la îngrijirea bebelușului, aceștia beneficiază de concediu paternal. Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice. Concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. La cerere se anexează o copie a certificatului de naştere al copilului. Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizaţie paternală care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă și care este achitată din fondul de asigurări sociale. Angajatorul este obligat să încurajeze salariaţii în vederea beneficierii de concediu paternal. Cazurile în care angajatorul creează situații cu efect de dezavantajare a angajaţilor, care iau concediu paternal, sunt considerate cazuri de discriminare din partea angajatorilor şi se sancţionează.

Alipirea concediului de odihnă anual la concediul de maternitate şi la concediul pentru îngrijirea copilului

Femeii, în baza unei cereri scrise, i se poate acorda concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului. De asemenea, acest lucru este valabil și pentru salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi sau i-au luat sub tutelă. Concediile de odihnă anuale, se acordă salariaţilor indiferent de vechimea în muncă în unitatea respectivă.

Foto: kidspot.com.au

Share:

Articole recomandate