Odoraș.

Odoraș.

Sensimyl

În ce condiții se acordă indemnizația paternală la nașterea copilului

În ce condiții se acordă indemnizația paternală la nașterea copilului

Spre bucuria tuturor părinților, în prezent mamele și tații sunt puși pe același cântar. Dacă înainte doar femeile puteau beneficia de concediu de maternitate și de îngrijire a copilului, acum, bărbații au aceleași drepturi ca și partenerele lor. În acest sens, dacă te afli și tu în situația când soțul este cel care va beneficia de îndemnizație paternală, îți aducem la cunoștință care sunt condițiile de stabilire a acesteia, modul de calcul și de plată.

Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, indemnizaţia paternală se acordă tatălui copilului (salariat asigurat) la îndeplinirea următoarelor condiţii:

- confirmă stagiu total de cotizare de până la 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului;

- a solicitat concediul paternal în primele 56 de zile de la data naşterii copilului şi se află în concediul paternal de la unitatea de muncă de bază;

- solicită stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 30 de zile din data acordării concediului paternal;

- a realizat un venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului.

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se depune la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu sau reşedinţă sau la Casa Teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază, cu anexarea următoarelor acte:

  • actul de identitate al tatălui copilului nou-născut, în original şi copie;
  • certificatul de naştere al copilului, înregistrat la oficiul stării civile, în original şi copie;
  • extrasul din ordinul de acordarea a concediului paternal, în original, eliberat la locul de muncă de bază.

Indemnizaţia paternală se calculează şi se achită pentru zile calendaristice. Baza de calcul a indemnizaţiei paternale constituie 100% din venitul mediu lunar (venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii de asigurări sociale), care se determină prin împărţirea venitului asigurat realizat la locul de muncă de bază la numărul de luni în care acesta a fost realizat în ultimele 3 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului.

Venitul asigurat pentru o zi calendaristică se determină prin împărţirea venitului mediu lunar asigurat la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se plăteşte indemnizaţia. Indemnizaţia paternală se achită o singură dată pentru întreaga perioadă, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi.

Plata indemnizaţiei paternale se efectuează în luna următoare celei în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei paternale de către Casa Teritorială.

În temeiul prevederilor Regulamentului, perioada concediului paternal care se suprapune cu perioada în care tatăl a desfăşurat activitate de muncă la locul de muncă de bază, se plăteşte salariu, dar nu şi indemnizaţie. În asemenea situaţie, pentru perioada de suprapunere, persoana care a beneficiat neîntemeiat de indemnizaţie paternală restituie benevol sumele primite necuvenit sau acestea se restituie în baza hotărârii instanţei judecătoreşti.

Foto: mom365.com

Share:

Articole recomandate