Care sunt obligațiile legale ale unei grădinițe și la ce trebuie să fie atenți părinții

Care sunt obligațiile legale ale unei grădinițe și la ce trebuie să fie atenți părinții

Odată ce îți înscrii copilul la grădiniță ar trebui să fii la curent cu regulemantul instituțiilor de învățământ preșcolar pentru a ști când îți sunt încălcate drepturile tale și a copilului dar și la ce aspecte trebuie să acorzi mai multă atenție.

La ce vârstă pot fi înscriși copiii la grădiniță?

Înscrierea copiilor în instituţiile preşcolare de tip general are loc de la vîrsta de 3 ani în dependenţă de locurile disponibile. La solicitarea părinţilor, prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale şi a direcţiilor de învăţămînt raionale/municipale, pot fi organizate şi grupe pentru copii de la 1, 6 pînă la 3 ani.

Câți copii pot fi înscriși în grupele instituțiilor preșcolare de tip general?

Numărul de copii în grupele instituţiilor preşcolare de tip general nu depăşesc:

- în vîrstă de pînă la la 3 ani - cel mult 10 - 15 copii;

- de la 3 la 7 ani - cel mult 15- 20 copii.

În ce limbă învățăm?

Educaţia şi instruirea copiilor se efectuează în limba maternă. Limbile minorităților conlocuitoare se vor studia la solicitările părinţilor. Totodată, copilul poate fi primit în instituţia preşcolară unde procesul educaţional este organizat într-o altă limbă. Studierea limbii române va fi obligatorie pentru instituţiile preşcolare unde educaţia se realizează în altă limbă.  

Organizarea instituției preșcolare

 • Instituţia preşcolară se găseşte într-o clădire construită după proiect-tip şi respectă strict normele sanitar-igienice, deţinînd avizul pozitiv de la centrul de sănătate publică teritorial, cerinţele şi regulile securităţii anti-incendiare. În conformitate cu normele şi regulile sanitare, ea dispune de teren pentru jocuri şi activităţi la aer liber, piscină, este înzestrată cu inventar capitonat şi necapitonat, aparataj medical, materiale didactice, jucării etc.
 • Pentru fiecare grupă aparte se amenajează câte un teren de jocuri cu următoarea suprafaţă: grupele de creşă – 7,5 m2 pentru un copil, grupele de grădiniţă – 7,2 m2 pentru un copil. Între terenurile de jocuri trebuie să fie drumuri asfaltate cu lăţimea de 1,5 m  (pentru plimbarea cu bicicletele, însuşirea regulilor de circulaţie). Terenurile de jocuri trebuie să fie acoperite cu iarbă şi separate unul de altul cu arbuşti.
 • Zona sportivă include următoarele zone funcţionale: terenuri de jocuri mobile şi gimnastică; piste de alergări, inclusiv cu obstacole şi gropi pentru sărituri. Învelişul terenului sportiv poate fi din iarbă, lemn, tartan, cauciuc.
 • Instituţiile preşcolare pot fi organizate cu 1-3 grupe şi mai multe grupe de copii, cu program prescurtat (6 ore), normal (9-10,5 ore), prelungit (12-14 ore), săptămînal (24 ore).

Amenajarea grupelor

 • Camerele de jocuri şi dormitoarele trebuie asigurate cu sistem de ventilare naturală.
 • WC – ul pentru antepreşcolari este amplasat într-o singură încăpere, unde se instalează:  3 lavoare cu apă curgătoare caldă şi rece pentru copii; 2 vase de closet cu capac, care se incorporează în podea; 1 lavoar pentru personal;  dispozitiv electric de uscat mâinile; o cadă; poliţe pentru oale şi vas pentru prelucrarea lor; dulap pentru inventarul de dereticare.
 • WC-ul pentru preşcolari include: 4 lavoare cu apă curgătoare caldă şi rece pentru copii; 3 vase de closet cu capac, care se incorporează în podea; 1 lavoar pentru personal; dispozitiv electric de uscat mâinile; o cadă.
 • WC – le destinate copiilor preşcolari din grupa mare şi pregătitoare sunt separate pentru băieţi şi fete.
 • Toate încăperile trebuie să fie dotate cu instalaţii de iluminare naturală directă şi laterală cu excepţia depozitelor, bufetelor şi WC – urilor pentru personal.
 • Culoarea pereţilor camerelor de jocuri trebuie să aibă nuanţa caldă (galben, roz) sau rece (bleu, verde), iar cea a tavanului – albă.

Programul de activitate al grădinițelor

Programul de activitate al instituţiei preşcolare este stabilit de administraţia publică locală de comun acord cu direcţia raională/(municipală) de învăţămînt. Începutul şi sfîrşitul zilei de muncă a instituţiilor preşcolare se stabileşte reieşind din necesităţile părinţilor, dar nu mai devreme de ora 6 şi 30 min. şi nu mai tîrziu de ora 20 şi 30 min.

Organizarea alimentării

 • Alimentarea copiilor se organizează în dependenţă de programul de lucru al instituţiei preşcolare conform normelor naturale stabilite. În instituţiile preşcolare cu programul de lucru de 9-10,5 ore se stabileşte primirea hranei de 3 ori pe zi; în cele cu program de activitate de 12-24 ore – 4-5 ori pe zi. În instituţiile preşcolare cu programul de 6 ore copiii se alimentează de 2 ori pe zi.
 • Alimentaţia copiilor trebuie să fie calitativă, variată după compoziţia produselor şi să satisfacă în întregime cu substanţe nutritive necesităţile organismului în creştere. Alimentaţia copiilor se efectuează în corespundere cu meniul întocmit pe 7 – 10 zile, coordonat cu CSP municipale şi raionale, în care se indică componenţa produselor, valoarea calorică a bucatelor, conţinutul şi corelaţia proteinelor, lipidelor şi glucidelor. Personalul medical este responsabil de întocmirea şi realizarea meniului.
 • Produsele alimentare ca pâinea, crupele, laptele, carnea, untul de vacă, zahărul, legumele se includ în meniu zilnic, iar celelalte produse ca brânza, smântâna, caşcavalul, ouăle – de 2 - 3 ori pe săptămână. Copiii trebuie să consume de 2 ori pe zi bucate din legume şi numai o singură dată terciuri din crupe.
 • Zilnic se colectează probe diurne conform meniurilor de repartiţie, care sunt păstrate timp de 24 ore în frigider la temperatura +4+6 º C.

Personalul  instituției preșcolare

 • În instituţia de învăţămînt preşcolar activează cadre didactice şi personal auxiliar cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical şi psihic, capabil să relaţioneze corespunzător cu copii, părinţii şi colegii.
 • Personalul angajat în instituţia preşcolară are o vârstă nu mai mică de 18 ani.
 • Personalului din instituţia de învăţămînt preşcolar îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a copiilor şi/sau a părinţilor, a colegilor.

Educatorul

 • În acest post pot fi angajate cadre didactice cu studii pedagogice preşcolare superioare şi medii speciale, competente profesionale ce corespund cu Standardele profesionale pentru cadrele didactice din educaţia timpurie.
 • Educatorul respectă necesităţilor unice de dezvoltare a fiecărui copil, respectă interesul şi nevoile copiilor de dezvoltare, respectă ritmul propriu de dezvoltare şi abordează dezvoltarea copilului în mod integrat.
 • Educatorul frecventează periodic cursuri de formare continuă o dată în 5 ani. La dorinţă poate solicita şi acordarea unui grad didactic.

Regimul zilei

 • Regimul zilei copiilor trebuie să corespundă vârstei şi gradului de dezvoltare fizică şi psihică. Principalele elemente ale regimului zilei sunt:

          a) somnul de zi;

          b) ocupaţiile obligatorii;

          c) timpul de luare a meselor;

          d) plimbările, jocurile şi distracţiile copiilor în aer pur.

 • Durata plimbărilor zilnice în aer trebuie să fie de cel puţin 4 – 4,5 ore şi sunt organizate de 4 ori: la sosire, după ocupaţiile obligatorii, după somnul de zi şi înainte de plecare acasă. În timpul plimbărilor se organizează jocuri mobile distractive.
 • Durata somnului de zi al antepreşcolarilor şi preşcolarilor este respectiv de 3 şi 2,0-2,5 ore. În acest timp prezenţa educatorului în dormitor este obligatorie.
 • Activitatea individuală a copiilor cu vârsta de 3–7 ani (jocuri, pregătirea către ocupaţii, igiena personală ) ocupă în regimul zilei 3 – 4 ore.
 • Pentru antepreşcolari (1,5 – 3 ani) se planifică 10 ocupaţii obligatorii pe săptămână (dezvoltarea vorbirii, jocuri didactice, dezvoltarea motorie) cu durata de 8 – 10 minute fiecare, iar pentru preşcolari respectiv:

            a) 11 ocupaţii – 4 ani;

            b) 12 ocupaţii – 5 ani;

            c) 15 ocupaţii – 6 ani;

            d) 17 ocupaţii pentru grupele pregătitoare.

 • Durata ocupaţiilor pentru preşcolari din grupele mici este de 15 minute, grupele medii – 20 minute, mari – 25 minute şi pregătitoare – 30 min. Între activităţi trebuie să fie pauze de 10 minute.

 

Surse: Regulemantul sanitar și Regulamentul instituției de învățământ: grădinița - școala primară

Foto: radioconstanta.ro

Adaugă comentariu