Tu știi ce trebuie să învețe copilul tău la grădiniță?

Tu știi ce trebuie să învețe copilul tău la grădiniță?

Odată cu înscrierea copilului în clasa I, părinții se întreabă: "Oare ce cunoștințe are copilul meu?", "Oare trebuie copilul meu să citească și să scrie?" Așa se face că din lipsă de timp, uneori, nu reușim să evaluăm cunoștințele copiilor noștri dar nici nu știm ceea ce învață la grădiniță. Educația copiilor mici reprezintă o bază solidă de care depinde reușita lui în continuare, motiv pentru care fiecare părinte trebuie să cunoască care sunt lucrurile pe care un copil le învață la grădiniță, dar și să monitorizeze ca educatorii să-și facă bine treaba.

În grădinițele din Republica Moldova, educația copiilor dar și pregătirea lor este realizată în baza Standardelor de Învățare și Dezvoltare a Copilului de la naștere până la 7 ani - document de politică educațională, obligatoriu pentru toate instituțiile de educație timpurie și învățămînt preșcolar - publice sau private. Astfel, aceste standard reflectă așteptările privind ceea ce ar trebui să știe un copil.

În domeniul dezvoltării cognitive și cunoașterea lumii, un copil trebuie:

- să analizeze relații între obiecte, evenimente, persoane pentru a descoperi cauzalitatea și efectul;

 - să găsească multiple răspunsuri /soluții la întrebări, situații, probleme și provocări;

- să înțeleagă și să utilizeze numerele și cifrele, operațiile matematice elementare (de adunare și scădere), precum și caracteristicile obiectelor/fenomenelor (mărime, formă, volum, greutate etc.) și operarea cu ele (măsurarea, ordonarea, gruparea, clasificarea etc.)

- operații ale gîndirii esențiale în viața de zi cu zi;

- să înțeleagă lumea naturală prin observare și manipulare de obiecte și să poată face predicții;

- să înțeleagă efectele activității omului în natură și responsabilitatea acestuia pentru mediu etc.

În domeniul dezvoltării, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii, copiii trebuie:

-să învețe să-l asculte pec el ce comunică;

-să comunice eficient cu cei din jur folosind un limbaj inteligibil și să se exprime corect gramatical;

-să relateze coherent despre persoane, obiecte, evenimente din experiența sa și să redea conținutul unor texte de volum mic;

-copilul manifestă interes față de carte, inițiază citit-scrisul.

În domeniul dezvoltării sociale, trebuie:

-să aibă încredere în adulții cunoscuți și să interacționeze cu ușurință cu aceștia;

-să interacționeze pozitiv cu copii de vîrstă apropiată, exersînd cooperarea, colaborarea, capacitatea de a stabili relații de prietenie, învață să țină cont de dorințele și nevoile celorlalți, să-și cunoască propriile drepturi și să respecte drepturile altor copii, să fie tolerant și empatic față de alte persoane;

-să își asume responsabilități, să fie capabil să negocieze și să participe la luarea deciziilor.

În domeniul dezvoltării emoționale, se pune accent pe capacitatea copilului de a-și recunoaște și exprima propriile emoții, de a și le stăpîni și controla, de a înțelege și a răspunde emoțiilor altora. Locul central, însă, îl constituie dezvoltarea conceptului de sine, a percepției și imaginii de sine a copilului: cine sînt? ce pot/nu pot să fac?, ce îmi doresc? ce îmi place/numi place?, care este locul/statutul meu în grupa de copii etc.

Astfel, odată cu înscrierea la școală, copilul trebuie să manifeste deprinderi de igienă individuală și de grup, va tinde spre alimentare sănătoasă; copiii vor ști cum și cui să ceară ajutor atunci cînd au nevoie, vor respecta anumite reguli în diferite contexte (la grădiniță, în stradă, în trasportul public și în alte locuri publice) și vor face distincția între siguranță și pericol.

La debutul școlar copilul va cunoaște și va aprecia teatrul, artele plastice, literatura, muzica, dansul; va manifesta capacitatea de a exprima unele idei și emoții prin mijloace artistice.

Pentru a asigura dezvoltarea copilului în toate domeniile enumerate, grădinița va dezvolta la copii capacități și atitudini în învățare: curiozitate și interes manifestate pentru lucruri/fenomene/evenimente noi, dorința copilului de a investiga, explora, creativitate, inițiativă, capacitatea copilului de a stărui într-o activitate, de a-și concentra atenția și a duce un lucru la bun sfîrșit, chiar dacă este întrerupt sau distras, capacitatea de a-și aștepta rîndul, de a nu întrerupe o discuție, de a aștepta sfîrșitul activității/lecției etc.

Sursa: edu.gov.md

Foto: assets.perfecte.ro

Adaugă comentariu

Închide