La ce liceu îți poți înscrie copilul în dependență de domiciliu

La ce liceu îți poți înscrie copilul în dependență de domiciliu

Din 1 aprilie și până la 21 iunie are loc prima etapă de înscriere a copiilor în clasa I - depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere în instituția de învățământ din districtul școlar în care aveți domiciliul stabil. Deși în fiecare școală trebuie să fie afișată lista adreselor, o astfel de informație poate fi accesată și online.

Pentru a verifica la care instituție puteți depune actele, este suficient să accesați AICI și să căutați strada pe care locuiți, iar mai apoi, instituția de învățământ căreia îi corespunde. Este de menționat faptul că aceleiași străzi îi pot reveni și câte doua instituții de învățământ.

Lista actelor necesare care se anexează la cererea pentru înscrierea copiilor în clasa I în fotocopii:

  1. Buletinul de identitate a părintelui/reprezentantul legal;
  2. Certificatul de naștere al copilului;
  3. Fișa medicală perfectată până în data înscrierii;
  4. 2 fotografii ale copilului (3X4 cm);
  5. În cazul copiilor care nu au împlinit 7 ani se va prezenta și o certificare a gradului de dezvoltate psihică și fizică.

Pe data de 24 iunie, în instituțiile de învățământ și pe site-ul organului de specialitate în domeniul învățământului va fi afișat numărul de locuri rămase libere după înscrierea copiilor din districtul școlar respectiv.

A doua etapă de înscriere a copiilor în clasa I va avea loc în perioada 25 iunie – 17 august, iar pe data de 25 august, la instituțiile de învățământ vor fi afișate listele nominale ale copiilor înscriși în clasa I. La etapa a doua vor fi depuse, completate și validate actele de înscriere a copiilor care, din motive obiective, nu au participat la prima etapă de înscriere în districtul școlar.

Mai multe informații pe care trebuie să le știi despre înscrierea copiilor în clasa I, citește AICI.

Foto: media2k.rtv.ne

Adaugă comentariu

Închide