Regulamentul cu privire la durata vacanței din grădinițe va fi revizuit

Regulamentul cu privire la durata vacanței din grădinițe va fi revizuit

 

Ministerul Educației va opera modificări la proiectul Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie, și anume la prevederea referitor la durata vacanței de vară. 

Ca rezultat al consultărilor publice repetate cu părinții, cu reprezentanții administrațiilor publice locale, dar și ca urmare a unui sondaj efectuat în 30 de raioane, au fost colectate și examinate mai multe propuneri, ținându-se cont de opinia tuturor părților interesate.

Astfel, regulamentul va stipula că: „perioada de vacanţă în instituțiile de educație timpurie va fi stabilită  de către APL, administrația instituției în urma consultării părinților/reprezentanților legali ai copiilor sau a comitetului de părinți, după caz, până la 1 decembrie a anului în curs și va fi adusă la cunoștința tuturor părinților, cu afişarea repetată, la loc vizibil, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acesteia.

În perioada vacanței instituției, APL şi conducerea instituției, la necesitate, vor lua măsuri de asigurare a copiilor neîncadraţi, contactând instituții apropiate, din raza unității administrativ-teritoriale, care vor funcţiona în perioada respectivă şi care vor putea prelua copiii sau oferi părinților alte alternative (ex.: centre comunitare, tabere cu sejur de zi, grupe de serviciu etc.)”

Programul de activitate al instituțiilor de educație timpurie va fi stabilit astfel încât să fie respectate drepturile legale ale copiilor, părinților și angajaților.

Amintim că, decizia Ministerului Educației de a stabili vacanțe de 42 de zile calendaristice în grădinițe a stârnit nemulțumirea multor părinți din țară, care la sfârșitul lunii martie și mai au organizat proteste în centrul capitalei.

Foto simbol: basarabia.md

Adaugă comentariu