Odoraș.

Odoraș.

Sensimyl

Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat va beneficia de indemnizaţie de maternitate

Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat va beneficia de indemnizaţie de maternitate

Executivul a aprobat un proiect de lege care prevede acordarea indemnizaţiei de maternitate soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat, dacă la data acordării concediului de maternitate nu este angajată în câmpul muncii şi nu realizează venit asigurat.

Faptul poate fi confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu este persoană asigurată.

Proiectul de lege aprobat prevede modificarea şi completarea articolului 16 alin. (5) al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale a fost declarat neconstituţional de Curtea Constituţională. Acesta prevedea că soţia se află în întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive, premergătoare lunii acordării concediului de maternitate, nu a fost angajată și asigurată obligatoriu sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă.

Indemnizaţia de maternitate este acordată pentru pierderea capacităţii de muncă. Atât persoana care nu a contribuit la sistemul public de asigurări sociale, cât şi cea care a contribuit parţial, şi-au pierdut capacitatea de muncă şi se află de fapt în întreţinerea soţului salariat.

Contactați de revista Odoraș, reprezentanții CNAS au precizat că soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Așadar, cuplul are opțiunea de alege cine să primească indemnizația, soțul sau soția.

Baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate acordate soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi o constituie venitul mediu lunar asigurat al soţului realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale. 

Pentru anul 2017 sunt necesare peste 182 milioane de lei în scopul implementării proiectului. 

Foto: brittanygidleyphotography.com

Share:

Articole recomandate