Numărul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească este în creştere!

Numărul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească este în creştere!

Biroul Naţional de Statistică a publicat un raport privind situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2014, iar situaţia în cazul copiilor rămaşi fără ocrotire părintească este mai proastă decât în 2013. În ultimii ani se atestă o creştere a copiilor rămaşi fără îngrijire părintească luaţi la evidenţă de către organele tutelare.

Conform datelor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în anul 2014 au fost luaţi la evidenţă 3326 copii rămaşi fără îngrijire părintească, cu 223 de copii mai mulţi decât în 2013. Aproape fiecare al treilea copil are vîrsta de 11-15 ani (29%), iar 66,7% sunt copii din mediul rural. Printre principalele motive de stabilire a statutului de copil rămas fără îngrijire părintească este plecarea peste hotare a unicului sau ambilor părinţi (44,8% din copii, spre deosebire de 39,9 % în 2013), decăderea din drepturi părinteşti (17,1%) şi alte motive prin care părinţii nu sunt decăzuţi din drepturi, dar au survenit alte cauze, cum ar fi lipsa condiţiilor de trai, neîndeplinirea obligaţiilor părinteşti sau părinţii sunt ţintuiţi la pat/ grad sever de dizabilitate (20%).

Cel mai des copiilor rămaşi fără îngrijire părintească li s-au aplicat forme de protecţie familială, în special integrarea în familii extinse (58%), dar şi plasarea în instituţii de tip rezidenţial -13,6%.  În republică funcţionează aproximativ 85 case de copii de tip familial.

Forme de protecţie aplicate copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, 2014

În anul 2014 de către cetăţenii Republicii Moldova au fost adoptaţi 104 copii, iar de către cetăţenii străini 17 copii. Cetăţenii Republicii Moldova adoptă mai des copii cu vîrsta 3-6 ani şi preponderent fete, iar adoptatorii străini mai des copii cu vîrsta 7-10 ani şi preponderent băieţi.

 

Foto: statistica.md, adevarul.ro

Adaugă comentariu