Devino părinte profesionist!

Devino părinte profesionist!

Asistenţa parentală profesionistă - meseria care presupune să iubeşti copiii

rămaşi fără îngrijire părintească şi pentru care ţi se plătesc bani

 

Prin acest articol, deschidem un capitol foarte important, destinat părinţilor cu suflet mare, gata să încălzească cu dragostea lor copiii străini, dar pe care îi pot iubi cu aceeaşi dragoste ca şi pe proprii. Nu e vorba de adopţie, ci de asistenţa parentală profesionistă.

Începând cu anul 2000 în R. Moldova au fost puse bazele Serviciului de asistenţă parentală profesionistă (APP), care oferă copiilor lipsiţi de grija părintească şansa de a creşte într-o familie. Efortul depus a dat roade. Până în prezent, circa 370 de persoane au luat în plasament peste 500 de copii. Este un rezultat îmbucurător, dar care rămâne insuficient pentru a asigura un mediu familial tuturor copiilor care au nevoie de căldură şi afecţiune părintească şi care din varii motive nu se pot bucura de acest drept.

Ce este asistenţa parentală profesionistă?

APP este un serviciu adresat copiilor, care pentru moment, nu se pot bucura de căldura familei, fie pentru că sunt orfani, fie pentru că nu pot locui temporar împreună cu proprii părinţi. Astfel, serviciul dat presupune îngrijirea temporară a unuia sau a mai multor copii de către o altă familie.

Acest serviciu presupune patru tipuri de plasament: de urgenţă, de scurtă sau de lungă durată, sau plasament de răgaz, care presupune plasarea planificată al copilului în familia asistentului parental pentru o perioadă de până la o săptămână, în mod regulat, în scopul de a oferi părinţilor care au un copil cu necesităţi speciale, timp pentru odihnă şi de a permite menţinerea copilului în familie.

În funcţie de motivele pentru care copiii au nevoie de îngrijire parentală, aceasta poate dura de la câteva săptămâni până la câţiva ani, până la întoarcerea lor în familia biologică sau lărgită, ori plasarea în altă formă de protecţie, cum ar fi tutela sau adopţia.

Cine poate deveni asistent parental profesionist?

Orice persoană, indiferent de statutul său social (celibatar, căsătorit sau divorţat), are casă, locuieşte la bloc sau închiriază, are un serviciu sau nu este angajat în câmpul muncii, poate deveni asistent parental. Important este să-i placă copiii şi să poată comunica eficient cu ei, să-I poată ajuta să depăşească perioadele dificile din viaţă.

Ca să devină asistent parental profesionist, solicitantul trebuie să dorească acest lucru şi, să aibă resurse psiho-emoţionale şi financiare, timp şi răbdare. Dar cel mai mult trebuie să vrea şi să poată să-şi împartă casa şi viaţa cu un copil care-i este străin. Specialistul din cadrul serviciului va evalua solicitantul şi familia acestuia, dacă corespund criteriilor pentru prestarea serviciului, va studia condiţiile de viaţă, situaţia socială şi pregătirea candidatului, pentru a vedea în ce măsură poate face faţă acestei sarcini.

Pentru munca lor, asistenţii parentali profesionişti sunt salarizaţi şi beneficiază de carnet de muncă, având posibilitatea de cumulare a stagiului de lucru şi tot pachetul social asigurat. Fiecare copil beneficiază de alocaţie unică la plasament, o alocaţie anuală şi alocaţii lunare de întreţinere, precum şi de o alocaţie unică la împlinirea vârstei de 18 ani.

Ce trebuie să facă solicitantul?

Dacă o persoană doreşte să devină asistent parental profesionist aceasta trebuie să se adreseze la Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei (DASPF) sau la asistentul social comunitar din localitatea în care locuieşte. Solicitantul va fi invitat la o şedinţă informaţională, la care va afla mai multe detalii referitor la acest serviciu. În procesul evaluării, solicitantul va beneficia de instruirea iniţială în APP, inclusiv detalii despre îngrijirea copiilor din plasament. Un asistent parental profesionist nu va fi singur în prestarea serviciului. El va fi susţinut de o echipă de specialişti din cadrul serviciului şi DASPF, va beneficia de instruire continuă şi şedinţe de supervizare.

 

În cei 15 ani de implementare a Serviciului de asistenţă parentală profesionistă în Republica Moldova, acesta a fost dezvoltat în 30 de raioane ale ţării. Din păcate, APP încă lipseşte în şapte unităţi administrativ-teritoriale, din mai multe motive. În acelaşi timp, în raionul Orhei unde activează 30 de APP şi municipiul Chişinău cu 36 de APP au fost dezvoltate toate tipurile de plasament. Rezultate remarcabile în implementarea serviciului au fost înregistrate şi în raioanele Ungheni unde sunt 30 de APP, la Floreşti - 26 de APP, Călăraşi -30 de APP etc.

Articol realizat în parteneriat cu organizaţia “Parteneriate pentru fiecare”

Foto: adevarul.ro

Adaugă comentariu