Manuale digitale în şcolile din Republica Moldova

Manuale digitale în şcolile din Republica Moldova

Ministerul Educației intenționează să introducă în instituțiile de învățământ preuniversitare manualele digitale. Acestea vor fi distribuite elevilor și profesorilor gratuit pe un anumit purtător static de memorie, dar vor putea fi accesate și online. În prima fază a proiectului, manualele digitale vor fi utilizate în paralel cu cele tipărite.

În procesul de elaborarea a Concepţiei, a fost realizat un sondaj în rândurile editorilor, reprezentanţilor companiilor din domeniul TIC, cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor acestora. Rezultatele sondajului au indicat într-un mod cât se poate de clar: manualul digital este o necesitate pentru sistemul educaţional din ţara noastră .

Opinii privind necesitatea utilizării manualului digital

Potrivit Ziarului Naţional, în primii doi ani, Ministerul Educației va selecta un număr relativ mic de școli, care vor corespunde cerinţelor înaintate faţă de infrastructura digitală, pentru utilizarea cărților digitale. În următorii doi ani, eșantionul va fi extins, iar ulterior manualele digitale vor fi introduse la nivel național.

În linii mari, se urmăreşte modernizarea instrumentarului informatic al elevilor şi al cadrelor didactice, reformatarea acestuia în corespundere cu cerinţele societăţii informaţionale. În consecinţă, urmează să apară şi să fie dezvoltat un mediu informaţional digital, care ar fi unul favorabil şi prietenos şi care ar asigura realizarea unei instruiri de calitate.

Un alt scop al dezvoltării şi implementării manualelor digitale constă în asigurarea accesului tuturor actorilor sistemului educaţional la un volum cât mai extins de conţinuturi educaţionale digitale moderne, interactive, prezentate în diverse formate, adaptabile la necesităţile fiecărui elevul, realizate profesionist, în conformitate cu standardele didactice, psihologice, informatice, de design.

Foto: edu.gov.md, dcnews.ro

Adaugă comentariu