Ministerul Educației vizavi de eliberarea de la educația fizică

Ministerul Educației vizavi de eliberarea de la educația fizică

După ce ieri Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, a înaintat un demers către ministrul Educației, Corina Fusu, prin care cere excluderea notelor la disciplina școlară educație fizică, Ministerul Educației menționează că până la momentul actual nu a parveniti nici un demers oficial din partea Ministerului Sănătății.

Ministerul Educației informează că a dispus crearea unui grup de lucru, din care vor face parte reprezentanți ai Ministerului Educației, ai Ministerului Sănătății și ai Ministerului Tineretului și Sportului, pentru a examina cauzele solicitării certificatelor medicale pentru eliberarea de la lecțiile de educație fizică, dar și temeiul în care aceste certificate au fost eliberate. Cu siguranță, emiterea certificatelor de eliberare de la orele de educație fizică, fără motive obiective în acest sens, nu va contribui la educarea unei generații de tineri care să ducă un mod de viață activ, sănătos.

Totodată, Ministerul Educației lucrează asupra elaborării Cadrului de referință pentru Curriculumul național, ce va include structura și mecanismele de revizuire a Planului-cadru pentru învățământul primar și secundar, dar și pentru curricula disciplinare. Prin Ordinul nr. 623 din 28 iunie 2016 al ministrului educației, a fost aprobată Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasele I – II, iar în prezent se examinează posibilitatea implementare evaluării criteriale prin descriptori  în clasele a III-a și a IV-a. Evaluarea criterială prin descriptori  reprezintă un sistem de eficientizare permanentă şi diferenţiată a învăţării, predării şi evaluării prin introducerea criteriilor şi descriptorilor, fără acordarea notelor la toate disciplinele școlare, inclusiv la disciplina Educație fizică.

Experții analizează relevanța elaborării unei metodologii similare și pentru învățământul secundar, ciclul I. Ministerul Educației precizează că rezultatele activității grupului de lucru vor fi făcute publice.

Foto: mpinteractiv.ro

Adaugă comentariu